கஜா புயல் நிவாரண பொருட்களை மக்கள் தளபதி கொடியசைத்து தொடக்கிவைத்தார்

திருப்பூர் மாநகர த.மா.கா மாவட்டத்தலைவர் அண்ணன் திரு.ரவிக்குமார் அவர்களின் ஏற்பாட்டில் எடுத்துச்செல்லப்பட்ட பல இலட்சம் மதிப்புள்ள நிவாரண பொருட்களை மக்கள்தளபதி ஐயா திரு.ஜி.கே.வாசன் அவர்கள் இன்று கும்பகோணத்தில் கொடியசைத்து கஜா புயல் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு அனுப்பிவைத்தார்.

 

திருப்பூர் மாநகர் மாவட்ட தமாகா கஜா புயல் நிவாரன பொருட்கள்

திருப்பூர் மாநகர் மாவட்ட தமாகா கஜா புயல் நிவாரன பொருட்கள்
திருப்பூர் மாநகர் மாவட்ட தமாகா கஜா புயல் நிவாரன பொருட்கள்
திருப்பூர் மாநகர் மாவட்ட தமாகா கஜா புயல் நிவாரன பொருட்கள்
திருப்பூர் மாநகர் மாவட்ட தமாகா கஜா புயல் நிவாரன பொருட்கள்
திருப்பூர் மாநகர் மாவட்ட தமாகா கஜா புயல் நிவாரன பொருட்கள்
திருப்பூர் மாநகர் மாவட்ட தமாகா கஜா புயல் நிவாரன பொருட்கள்
திருப்பூர் மாநகர் மாவட்ட தமாகா கஜா புயல் நிவாரன பொருட்கள்
திருப்பூர் மாநகர் மாவட்ட தமாகா கஜா புயல் நிவாரன பொருட்கள்

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here