ஏழைகளுக்கு உதவாத நிதிநிலை அறிக்கை வருங்கால வளர்ச்சிக்கான திட்டங்கள் ஜி கே வாசன்

ஏழைகளுக்கு உதவாத நிதிநிலை அறிக்கை வருங்கால வளர்ச்சிக்கான திட்டங்கள் மக்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்றவாறு இல்லை. எனினும், நிதிநிலை அறிக்கையில் பல துறைகளில் அளிக்கப்பட்டிருக்கும் சலுகைகள் மக்களுக்கு முழுமையாக சென்றடைய அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here